Zde máme doporučené online filmy

Ranhojič

FIlm Ranhojič se odehrává v 11. století.

V té době jsou veškeré poznatky ohledně medicíny v Evropě zapomenuté a vládne zde temný středověk. Jedinou péči zajišťuje potulný ranhojič. Mladý Rob Cole má zvláštní schopnost, protože je schopen vycítit, když má někdo zemřít. Po smrti jeho rodičů se Roba ujímá právě jeden z potulných ranhojičů a na svých společných cestách s z Roba stává jeho učedník. Touha po poznání dozvědět se o lidském těle co nejvíce ho žene nakonec z malé anglické vesnice přes Kontantinopol až do Persie, kde se bude snažit nastoupit do lékařské školy.

Můj strýček Archimedes